Česká katolická misie

v Astorii, NY

Nedělní mše
10:30 lower Church

časopis zvon

Poznej Ježíše ve společenství věřících

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina.

Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,

hledejte vždy jeho tvář!

Arcbishop of Philadelphia

Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.


About those Unthinking, Backwards Catholics


Courageous Archbishop Chaput’s Speech Could Be a Watershed Moment for American Catholics

archiv >>

our facebook page