Česká katolická misie

v Astorii, NY

Nedělní mše
10:30 lower Church

časopis zvon

Poznej Ježíše ve společenství věřících

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat

tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a všechno,

co je pod nebem.

Ty jsi Pán všeho tvorstva.

Václav Malý - jak to vidí, rozhovor pro Český rozhlas Dvojka


archiv >>

Václav Malý