Česká katolická misie

v Astorii, NY

Nedělní mše
10:30 lower Church

časopis zvon

Poznej Ježíše ve společenství věřících

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu.

Budu s radostí přinášet oběti,

chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

Prof. Tomáš Halík - čestný doktorát


Ve středu 22. června 2016 se konala slavnostní promoce, při níž Oxfordská univerzita udělila čestný doktorát devíti osobnostem, mezi nimiž nechyběl ani český teolog a filosof Tomáš Halík. TV Noe byla při tom.


archiv >>