Česká katolická misie

v Astorii, NY

Nedělní mše
10:30 lower Church

časopis zvon

Poznej Ježíše ve společenství věřících

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože,

tak i tvá chvála sahá až na konec země.

Teolog Tomáš Halík považuje referenda za cestu do pekel.


Rozhodují v nich totiž nekvalifikovaní lidé o věcech, kterým nerozumí. Britové na to své o členství v EU dle něj strašně doplatí. Kdyby si něco takového odhlasovali Češi, spáchali by tím prý sebevraždu.

 

archiv >>