top of page

Milí přátelé,

oslavte s námi 40. výročí posvěcení naší kaple ve Washingtonu, D.C.

11. června 2023 v 11.00 AM budeme slavit slavnou děkovnou mši svatou v naší národní kapli Panny Marie Hostýnské ve Washingtonu, D.C. 

Mši svatou bude celebrovat pan biskup Václav Malý z Prahy. Naše kaple se nachází v dolní časti národní svatyně Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Washingtonu, D.C. 

adresa národní svatyně je 

400 Michigan Avenue, Northeast Washington, D.C. 20017

tel. 202.526.8300, info@nationalshrine.org 

více informací volejte: 347 545 1281

Alter with roses.jpg

HO

-PE

On this mountain the LORD of hosts will provide for all peoples
a feast of rich food and choice wines, juicy, rich food and pure, choice wines.

[1 John 1:5]

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť,

všechno pomíjí, Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha,

nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

GI-

VE

Help Those In Need

“Whoever is generous to the poor lends to the Lord,
and he will repay him for his deed.” 

[Proverbs 19:17]

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

bottom of page